FRÉZOVANIE LESNOU FRÉZOU

Zanedbaný pozemok zarastený náletovými drevinami a krovinami, vrátane pňova koreňov, revitalizujeme frézovaním rotačnou lesnou frézou. Plocha je tak zbavenáneželanej vegetácie, starých pňov, zrovnaná a skultivovaná, pripravená na výsadbu,stavbu alebo ďalšie zhodnotenie. PRÍPRAVA PÔDY LIKVIDÁCIOU PŇOV ROTAČNOU LESNOU FRÉZOU HĹBKOVÁ LIKVIDÁCIA KOREŇOVÉHO SYSTÉMU AŽ DO HĹBKY 14 CM REVITALIZÁCIA ZANEDBANÝCH TPP A OP ODSTRÁNENÍM NÁLETOVÝCH DREVÍNA … Čítať ďalej FRÉZOVANIE LESNOU FRÉZOU