EKOLOGICKÉ A TRVALÉ RIEŠENIE „NA KĽÚČ“ PRE REVITALIZÁCIU VAŠICH POZEMKOV

FRÉZOVANIE LESNOU FRÉZOU

FRÉZOVANIE LESNOU FRÉZOU

Zanedbaný pozemok zarastený náletovými drevinami a krovinami, vrátane pňov
a koreňov, revitalizujeme frézovaním rotačnou lesnou frézou. Plocha je tak zbavená
neželanej vegetácie, starých pňov, zrovnaná a skultivovaná, pripravená na výsadbu,
stavbu alebo ďalšie zhodnotenie.

  • PRÍPRAVA PÔDY LIKVIDÁCIOU PŇOV ROTAČNOU LESNOU FRÉZOU
  • HĹBKOVÁ LIKVIDÁCIA KOREŇOVÉHO SYSTÉMU AŽ DO HĹBKY 14 CM
  • REVITALIZÁCIA ZANEDBANÝCH TPP A OP ODSTRÁNENÍM NÁLETOVÝCH DREVÍN
    A KROVÍN ROTAČNOU LESNOU FRÉZOU
  • PRVOTNÁ PREDPRÍPRAVA STAVEBNÝCH POZEMKOV ODSTRÁNENÍM ZARASTENÝCH
    PLÔCH ROTAČNOU LESNOU FRÉZOU
  • ZAMERANIE VÝMERY FRÉZOVANEJ PLOCHY
POFRÉZOVANÝ PEŇ