EKOLOGICKÉ A TRVALÉ RIEŠENIE „NA KĽÚČ“ PRE REVITALIZÁCIU VAŠICH POZEMKOV

ŤAŽBA HARVESTOROVÝMI TECHNOLÓGIAMI

ŤAŽBA HARVESTOROVÝMI TECHNOLÓGIAMI

Vyznačenú drevnú hmotu vyťažíme harvestorovou technikou, sortimentácia prebieha
priamo v poraste podľa objednávky zákazníka. Vyvážacou súpravou jednotlivé
sortimenty priblížime na miesto odvozu. Zbytky po ťažbe sústredíme vyvážacou súpravou
na miesto, kde biomasu zoštiepkujeme a energetickú drevnú štiepku odvezieme
kamiónmi. Porast je pripravený na novú výsadbu za minimum času a bez manuálne
náročnej práce.

  • ŤAZBA DREVA HARVESTOROVOU TECHNOLÓGIOU
  • VÝVOZ DREVA NA ODOVOZNÉ MIESTO VYVÁŽACOU SÚPRAVOU
ŤAŽBA HARVESTOROM