EKOLOGICKÉ A TRVALÉ RIEŠENIE „NA KĽÚČ“ PRE REVITALIZÁCIU VAŠICH POZEMKOV

REFERENCIE

REFERENCIE

LOKALITAROKTYP SLUŽBY
Papradno – Podjavorník 2011 Čistenie okolia potoku Papradnianka – 8 km
Kamenín2011Čistenie toku rieky Hron, oba brehy – 2 km
Maňa2012Odlesnenie náletových drevín v areáli bývalého PD
Komjatice2013Odlesnenie náletových drevín z OP a TTP pre PD Komjatice
Železné2014Ťažba kalamity harvestorovou technikou
Podbanské2014Ťažba smrekovej kalamity harvestorovou technikou
Dobrá Niva2014Odlesňovanie a frézovanie – 100 ha
Važec2015 – 2017Vývoz biomasy po ťažbe kalamity vyvážacou súpravou
Madunice2016Výrub rizikových a odumretých stromov ohrozujúcich život a majetok – 50 ks
Hlohovec2017Čistenie od náletových drevín, stromov a príprava areálu na výstavbu novej výrobnej linky pre Slovenské liehovary a likérky a.s.
Banka2017Výrub rizikových a prestárnutých stromov ohrozujúcich život a majetok pre obec
Hajná Nová Ves2018Revitalizácia historického parku okolo kaštieľa – 11 ha
Bratislava2018 – 2019Odlesňovanie pozemkov pre výstavbu projektu Slnečnice
Bratislava, Čunovo2018 – 2019Odlesnenie ku výstavbe športového areálu pre Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode
Bratislava2018 – 2019Odlesnenie hradného kopca pod Bratislavským hradom pre výstavbu projektu Rybnica
Bratislava2019Odlesnenie od náletov a prestárnutých stromov športového areálu Magnetová
Istebné2018 – 2019Vypiľovanie náletových drevín, revitalizácia TTP pre poľnohospodárske družstvo
Nitra2019Vypiľovanie rizikových prestárnutých topoľov ohrozujúcich majetok v priestore   kasární  pod Zoborom
Ratanovce2019Vypiľovanie prestárnutých a rizikových stromov ohrozujúcich život a majetok pre obec – 50 ks
Vypiľovanie prestárnutých topoľov okolo ihriska – 11 ks
Banka2019Čistenie od náletových drevín a vypiľovanie poškodených a prestárnutých stromov v parku pri vodnej nádrži Sĺňava
Liptovská Osada2019Čistenie TTP od náletových drevín
HlohovecLikvidácia 30 rokov neudržiavaného sadu pre PD Hlohovec – 35 ha
VeseléOdstránenie 35 ha sadu pre spoločnosť Plantex
Považská TepláČistenie TTP od náletových drevín, frézovanie – 10 ha
OrlovéRevitalizácia historického parku okolo kaštieľa
Kysucké Nové Mesto, PovinaFrézovanie pre Slovenský vodohospodársky podnik
CemjataVývoz biomasy a štiepkovanie v areáli Lesníckej školy
Tekovská BreznicaŤažba harvestorovou technikou, vývoz drevnej hmoty (guľatina, biomasa) vyvážacou súpravou
LopejVypiľovanie drevnej hmoty okolo ciest
DubovéŤažba podkôrnikovej kalamity harvestorovou technikou, vyvážanie drevnej hmoty vyvážacou súpravou
Horná Štubňa
Háj
Budiš
Sklenné
Turček
Rimavská SobotaVývoz drevnej hmoty pre Mestské lesy Rimavská Sobota
Teplý VrchŤažba – 50 ročná prebierka harvestorovu technikou
KremnicaOdlesnenie pri rozširovaní bentonitového lomu
BlatnicaVypiľovanie prestárnutých topoľov ohrozujúcich život a majetok okolo cesty
TrenčínŤažba – 50 ročná buková prebierka harvestorovou technikou
VyštukČistenie TTP a OP pre PD Vyštuk
StráňavyFrézovanie zanedbanej TTP
DudínŤažba harvestorovou technikou a frézovanie obory
HadvigaČistenie zarastenej TTP – 30 ha
MošovceVývoz po ťažbe pre PD vyvážacou súpravou