EKOLOGICKÉ A TRVALÉ RIEŠENIE „NA KĽÚČ“ PRE REVITALIZÁCIU VAŠICH POZEMKOV

MOBILNÝ ŠTIEPKOVAČ

MOBILNÝ ŠTIEPKOVAČ

Zbytky po ťažbe, kalamitou znehodnotené drevo, odrezky pri spracovaný dreva na píle, náletové dreviny a kroviny, staré a choré stromy, to všetko predstavuje cennú komoditu na výrobu obnoviteľnej energie. Nakoľko je potrebné túto surovinu čo najviac efektívne spracovať do podoby vhodnej pre výrobu energie, či už tepelnej alebo elektrickej, mobilný štiepkovač je riešením. Priamo v poraste alebo areáli píly poseká drevnú hmotu do návesu alebo kontajneru a nákladné vozidlo energetickú drevnú štiepku odvezie k odberateľovi.

Mobilná štiepkovacia súprava – traktor CLAAS XERION 4000 a štiepkovač JENZ HEM 593