EKOLOGICKÉ A TRVALÉ RIEŠENIE „NA KĽÚČ“ PRE REVITALIZÁCIU VAŠICH POZEMKOV

REVITALIZÁCIA PARKOV

REVITALIZÁCIA PARKOV

Parky, ktoré boli dlhšiu dobu bez údržby a úprav revitalizujeme do podoby príjemnej rekreačnej zóny. Postaráme sa o staré a choré stromy, vypílime náletové dreviny a kroviny, plochu pofrézujeme rotačnou lesnou frézou vrátane koreňov a pňov. Zanedbaný park tak premeníme na príjemné a presvetlené miesto vhodné na oddych a rekreáciu.

  • ZAMERANIE VÝMERY REVITALIZOVANEJ PLOCHY
  • VYPÍLENIE NÁLETOVÝCH DREVÍN A KROVÍN
  • VYPÍLENIE CHORÝCH A POŠKODENÝCH STROMOV NA ZÁKLADE POSUDKU DENDROLÓGA
  • FRÉZOVANIE REVITALIZOVANEJ PLOCHY, KOREŇOV A PŇOV