EKOLOGICKÉ A TRVALÉ RIEŠENIE „NA KĽÚČ“ PRE REVITALIZÁCIU VAŠICH POZEMKOV

REVITALIZÁCIA NÁBREŽIA – NITRA

REVITALIZÁCIA NÁBREŽIA – NITRA

Pôvodný stav starej topoľovej aleje na nábreží.
Väčšinu starých topoľov musel pilčík píliť priamo zo stromu pomocou stúpačiek.
Vypílené staré topole odviezla vyvážacia súprava.