EKOLOGICKÉ A TRVALÉ RIEŠENIE „NA KĽÚČ“ PRE REVITALIZÁCIU VAŠICH POZEMKOV

O nás

O nás

Spoločnosť Bio Timber s.r.o. vznikla v roku 2010 ako odpoveď na vzrastajúci dopyt po obnoviteľných zdrojoch energie. Ekológia je dôležitá, preto sme sa rozhodli využiť dlhoročné skúsenosti v oblasti lesníctva a lesného hospodárstva, maximalizujeme tak efektivitu využitia prírodných zdrojov pri ťažbe a spracovaní dreva.
Počas desaťročného pôsobenia našej spoločnosti na trhu sme realizovali viac ako tristo akcií v oblasti ťažby, spracovania, výroby drevnej hmoty a následne energetickej drevnej štiepky a taktiež komplexných služieb revitalizácie pozemkov.
Disponujeme kompletným technologickým vybavením potrebným pre realizáciu služieb „NA KĽÚČ“. Približovanie drevnej hmoty zabezpečujeme piatimi vyvážacími súpravami, ťažbu dreva dvomi harvestormi, spracovanie biomasy mobilným štiepkovačom, odvoz štiepky tromi kamiónmi s posuvnou podlahou. Pre kompletnú úpravu pozemkov máme rotačnú lesnú frézu a teleskopický nakladač. Dopravu všetkej techniky na miesto práce zabezpečujeme vlastnými prepravnými kapacitami.
Najlepšie však o našej odbornosti a kvalite vypovedá množstvo spoločných zákazníkov a veľa lokalít, kde pri ich návšteve nás zakaždým poteší príjemný pocit z dobre odvedenej práce.