EKOLOGICKÉ A TRVALÉ RIEŠENIE „NA KĽÚČ“ PRE REVITALIZÁCIU VAŠICH POZEMKOV

LESNÁ ROTAČNÁ FRÉZA

LESNÁ ROTAČNÁ FRÉZA

Finálnu úpravu pozemku zabezpečuje lesná rotačná fréza. Poradí si s náletovými drevinami, koreňovým systémom aj pňami po vypílení stromov a hrubších náletov. Mechanizmus frézy ide do hĺbky 14 cm, spoľahlivo tak preruší sieťový koreňový systém a zabráni ďalšiemu zarastaniu, ktoré býva častým javom po vypílení náletových drevín už v nasledujúcom roku. Do pôdy je zapracovaná biomasa, pozemok je zarovnaný a pripravený na ďalšiu úpravu, či už je to výsadba nového porastu, vysiatie trávnika, hospodárskych plodín alebo stavba.

Súprava na frézovanie – traktor CLAAS a rotačná fréza AHVI