EKOLOGICKÉ A TRVALÉ RIEŠENIE „NA KĽÚČ“ PRE REVITALIZÁCIU VAŠICH POZEMKOV

ŠTIEPKOVANIE DREVNEJ HMOTY

ŠTIEPKOVANIE DREVNEJ HMOTY

Ponúkame riešenie na kľúč => Drevnú hmotu vypílime, priblížime vyvážacou
súpravou na miesto odvozu, zoštiepkujeme mobilným štiepkovačom do návesov s posuvnou
podlahou a kamiónovými ťahačmi štiepku odvezieme. Plochu po vypílení a odvezení
drevnej hmoty pofrézujeme rotačnou lesnou frézou, pozemok je tak pripravený na
výsadbu, stavbu alebo akúkoľvek ďalšiu úpravu alebo zhodnotenie.

  • ŤAŽBA A PRIBLIŽOVANIE DREVNEJ HMOTY
  • ŠTIEPKOVANIE DREVNEJ HMOTY
  • DOPRAVA ENERGETICKEJ DREVNEJ ŠTIEPKY
VYVÁŽACIA SÚPRAVA