ŤAŽBA HARVESTOROVÝMI TECHNOLÓGIAMI

Vyznačenú drevnú hmotu vyťažíme harvestorovou technikou, sortimentácia prebiehapriamo v poraste podľa objednávky zákazníka. Vyvážacou súpravou jednotlivésortimenty priblížime na miesto odvozu. Zbytky po ťažbe sústredíme vyvážacou súpravouna miesto, kde biomasu zoštiepkujeme a energetickú drevnú štiepku odveziemekamiónmi. Porast je pripravený na novú výsadbu za minimum času a bez manuálnenáročnej práce. ŤAZBA DREVA HARVESTOROVOU TECHNOLÓGIOU VÝVOZ DREVA NA … Čítať ďalej ŤAŽBA HARVESTOROVÝMI TECHNOLÓGIAMI